ورود به صفحه مخصوص واحدها :                      English
امروز چهار شنبه 05 ارديبهشت 1397 - 20 : 3

دكتر محسن قرنفلي: هيات اجرايي جذب جهاد دانشگاهي تشكيل مي گردد***** نشست مشترك مسئولين آموزشي جهاد دانشگاهي و سرپرست دانشگاه جامع علمي – كاربردي در محل موسسه آموزش عالي علمي – كاربردي جهاد دانشگاهي برگزار گرديد.


جست و جو

ورود کاربران


       - معرفی مراکز آموزشی

 
انتخاب کنید:  
نام آموزشگاهواحدآدرستلفننمابر 
مرکز آموزش شماره 2 جهاددانشگاهی اصفهاناصفهاناصفهان- خیابان میر- چهارراه آب 250 6629010-03116627526-0311    دوره ها
مرکز آموزش دانشگاه اصفهاناصفهان- دانشگاه اصفهان- جنب حوزه معارف0311-79320730311-7934358    دوره ها
مركز آموزش تخصصي كوتاه‌مدت ـ شماره1صنعتي اصفهاناصفهان ـ خيابان مسجد سيد خيابان پنج رمضان1 ـ3378580 ـ3368105 ـ03113361376    دوره ها
مركز آموزش تخصصي كوتاه‌مدت ـ شماره2صنعتي اصفهاناصفهان ـ خيابان مسجد سيد خيابان پنج رمضان3369364 ـ03113378581    دوره ها
  • Design & Powered by: Aras