مركز آموزش علمي كاربردي-جهاددانشگاهي (مراکز علمی و کاربردی)
نشانیزنجان، بلوار ملاصدرا، جنب میدان شورا، مجتمع جهاد دانشگاهی
نمابر02433035101
تلفن02433035400-406
پست الکترونیک-
وب سایت-