ورود کاربران

مجوزها و تفاهم نامه ها
تفاهنامه همکاری مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی  

تفاهنامه همکاری مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی
قرارداد اجرای دوره‌های آموزشی آشنایان مودیان مالیاتی با "قوانین مالیات بر ارزش افزوده"  

قرارداد اجرای دوره‌های آموزشی آشنایان مودیان مالیاتی با "قوانین مالیات بر ارزش افزوده"
تفاهنامه همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی با مرکز آموزش مدیریت دولتی  

تفاهنامه همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی با مرکز آموزش مدیریت دولتی
تفاهنامه برگزاری دوره‌های بهیاری (کمک پرستاری)  

تفاهنامه برگزاری دوره‌های بهیاری (کمک پرستاری)
تفاهنامه همکاری با شورای عالی استان‌ها در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی  

تفاهنامه همکاری با شورای عالی استان‌ها در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی
تفاهنامه همکاری علمی و آموزشی با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران  

تفاهنامه همکاری علمی و آموزشی با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
تفاهنامه برگزاری دوره‌های آموزشی برای پرسنل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران  

تفاهنامه برگزاری دوره‌های آموزشی برای پرسنل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
تفاهنامه برگزاری دوره‌های آموزشی مجازی و آزمون‌های الکترونیکی با معاونت امور مسکن و ساختمان  

تفاهنامه برگزاری دوره‌های آموزشی مجازی و آزمون‌های الکترونیکی با معاونت امور مسکن و ساختمان
تفاهنامه آموزش‌های ایمنی و بهداشت کار  

تفاهنامه آموزش‌های ایمنی و بهداشت کار
تفاهم‌نامه برگزاری دوره‌های آموزش مجازی و آزمون‌های الکترونیکی  

تفاهم‌نامه برگزاری دوره‌های آموزش مجازی و آزمون‌های الکترونیکی
1234