ورود کاربران

اخبار آموزشی
ایجاد کار گروه‌های تخصصی در گروه تخصصی- آموزش علوم انسانی  

ایجاد کار گروه‌های تخصصی در گروه تخصصی- آموزش علوم انسانی
یکصد و چهل و نهمین جلسه گروه تخصصی آموزشی زبان‌های خارجی  

یکصد و چهل و نهمین جلسه گروه تخصصی آموزشی زبان‌های خارجی
برگزاری دوره آموزشی "بودجه ریزی عملیاتی" در جهاد دانشگاهی اردبیل  

برگزاری دوره آموزشی "بودجه ریزی عملیاتی" در جهاد دانشگاهی اردبیل
برگزاری دوره ارتقای سلامت اداری در جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی  

برگزاری دوره ارتقای سلامت اداری در جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی
برگزاری کارگاه آموزشی حقوق و دستمزد در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان  

برگزاری کارگاه آموزشی حقوق و دستمزد در جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
راه‌اندازی کانون‌های شکوفایی فن‌آوری در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان  

راه‌اندازی کانون‌های شکوفایی فن‌آوری در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
دوره آموزشی فوریت های پزشکی در جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی  

دوره آموزشی فوریت های پزشکی در جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی
حذف نام جهاد دانشگاهی از لیست مؤسسات غیرمجاز سلامت  

حذف نام جهاد دانشگاهی از لیست مؤسسات غیرمجاز سلامت
خلاقیت و نوآوری، کلید ثروت آفرینی و کسب درآمد است  

خلاقیت و نوآوری، کلید ثروت آفرینی و کسب درآمد است
هفتمین پیش رویداد تکانش، به همت مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی برگزار شد  

هفتمین پیش رویداد تکانش، به همت مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی برگزار شد
12345678910...