ورود به صفحه مخصوص واحدها :                      English
امروز شنبه 30 فروردين 1393 - 46 : 3

تصويب کلیات دو پودمان مرکز آموزش علمی- کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی شریف *****مسئول برگزاری کارگاه‌های اولین همایش ملی میان وعده‌های غذایی از برگزاری کارگاه‌هاي آموزشي این همایش در تاريخ هشتم تا دهم ارديبهشت 1393خبر داد.
جست و جو

ورود کاربران


      

موسسه آموزش عالي استان يزد


1 آدرس: يزد- بلوار دانشجو-جنب ساختمان برق منطقه اي- موسسه آموزش عالي يزد
1 تلفن: 8264080-0351
1 نمابر: 8264090-0351
1 پست الکترونیک: info@yazdjdu.ac.ir
1 وب سایت: http://www.yazdjdu.ac.ir
   
  • Design & Powered by: Aras