ورود به صفحه مخصوص واحدها :                      English
امروز چهار شنبه 05 ارديبهشت 1397 - 17 : 3

دكتر محسن قرنفلي: هيات اجرايي جذب جهاد دانشگاهي تشكيل مي گردد***** نشست مشترك مسئولين آموزشي جهاد دانشگاهي و سرپرست دانشگاه جامع علمي – كاربردي در محل موسسه آموزش عالي علمي – كاربردي جهاد دانشگاهي برگزار گرديد.


جست و جو

ورود کاربران


      

دانشگاه علم و هنر


1 آدرس: یزد - بلوار دانشجو - دانشگاه علم وهنر http://sau.ac.ir
1 تلفن: 9-8264080-0351
1 نمابر: 8264090-0351
1 پست الکترونیک: info@sau.ac.ir
1 وب سایت: http://www.yazdjdu.ac.ir
   
  • Design & Powered by: Aras