ورود به صفحه مخصوص واحدها :                      English
امروز چهار شنبه 05 ارديبهشت 1397 - 21 : 3

دكتر محسن قرنفلي: هيات اجرايي جذب جهاد دانشگاهي تشكيل مي گردد***** نشست مشترك مسئولين آموزشي جهاد دانشگاهي و سرپرست دانشگاه جامع علمي – كاربردي در محل موسسه آموزش عالي علمي – كاربردي جهاد دانشگاهي برگزار گرديد.


جست و جو

ورود کاربران


      

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی وغیر دولتی جهاد دانشگاهی شعبه رشت


1 آدرس: رشت- گلسار- بلوار گيلان- خيابان 179- موسسه آموزش عالي غیر انتفاعی وغیر دولتی جهاد دانشگاهی شعبه رشت.
1 تلفن: 01317271861, 01317272845
1 نمابر: 01317272418
1 پست الکترونیک: moasseseh-rasht@yahoo.com
1 وب سایت: http://www.new.usc.ac.ir/rasht.aspx
   
  • Design & Powered by: Aras