ورود به صفحه مخصوص واحدها :                      English
امروز شنبه 01 شهريور 1393 - 6 : 2

طرح‌ تأسیس سازمان بين‌المللي همكاري‌هاي ايران (ایریکا) از سوي معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي ارائه گرديد*****پیشنهاد ایجاد مرکز بین‌المللی آموزش‌های کوتاه‌مدت توسط رییس جهاد دانشگاهی در جریان بازدید دکترروحانی از «رویان» مطرح شد


جست و جو

ورود کاربران


      

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی وغیر دولتی جهاد دانشگاهی شعبه رشت


1 آدرس: رشت- گلسار- بلوار گيلان- خيابان 179- موسسه آموزش عالي غیر انتفاعی وغیر دولتی جهاد دانشگاهی شعبه رشت.
1 تلفن: 01317271861, 01317272845
1 نمابر: 01317272418
1 پست الکترونیک: moasseseh-rasht@yahoo.com
1 وب سایت: http://www.new.usc.ac.ir/rasht.aspx
   
  • Design & Powered by: Aras