ورود به صفحه مخصوص واحدها :                      English
امروز چهار شنبه 12 شهريور 1393 - 26 : 11

الگوي ارزيابي رتبه‌بندي مراكز آموزشي تخصصي كوتاه مدّت، با رويكرد تعالي سازماني EFQM، تدوين مي‌گردد*****طرح‌ تأسیس سازمان بين‌المللي همكاري‌هاي ايران (ایریکا) از سوي معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي ارائه گرديد*****کارگاه آموزشی مطالعات سیستماتیک و روش های استفاده از آن برگزار مي گردد*****مدیر مرکز IT جهاددانشگاهی خراسان رضوی از راه اندازی سامانه آموزش مجازی این نهاد خبر داد*****


جست و جو

ورود کاربران


      

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی وغیر دولتی جهاد دانشگاهی شعبه رشت


1 آدرس: رشت- گلسار- بلوار گيلان- خيابان 179- موسسه آموزش عالي غیر انتفاعی وغیر دولتی جهاد دانشگاهی شعبه رشت.
1 تلفن: 01317271861, 01317272845
1 نمابر: 01317272418
1 پست الکترونیک: moasseseh-rasht@yahoo.com
1 وب سایت: http://www.new.usc.ac.ir/rasht.aspx
   
  • Design & Powered by: Aras