ورود به صفحه مخصوص واحدها :                      English
امروز پنجشنبه 04 ارديبهشت 1393 - 28 : 15

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی اهداف سه ساله برنامه پنجم توسعه جهاد دانشگاهی در حوزه آموزشی را تشریح کرد *****مسئول برگزاری کارگاه‌های اولین همایش ملی میان وعده‌های غذایی از برگزاری کارگاه‌هاي آموزشي این همایش در تاريخ هشتم تا دهم ارديبهشت 1393خبر داد.
جست و جو

ورود کاربران


      

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی وغیر دولتی جهاد دانشگاهی شعبه رشت


1 آدرس: رشت- گلسار- بلوار گيلان- خيابان 179- موسسه آموزش عالي غیر انتفاعی وغیر دولتی جهاد دانشگاهی شعبه رشت.
1 تلفن: 01317271861, 01317272845
1 نمابر: 01317272418
1 پست الکترونیک: moasseseh-rasht@yahoo.com
1 وب سایت: http://www.new.usc.ac.ir/rasht.aspx
   
  • Design & Powered by: Aras