برگزاری نشست تخصصی بررسی ورود عضو جدید ناظر در پروژه تولید بسته آموزشی زبان انگلیسی

برگزاری نشست تخصصی بررسی ورود عضو جدید ناظر در پروژه تولید بسته آموزشی زبان انگلیسی
کدخبر :4516
تاریخ : دوشنبه 16 اسفند 1395
ساعت: 55 : 23 
 

با عنایت به تولید بسته آموزشی زبان انگلیسی در جهاد دانشگاهی و لزوم حضور حداقل یک نفر استاد انگلیسی الاصل بعنوان ناظر فنی و فرهنگی در پروژه، نشست بررسی امکان همکاری خانمAndria shrill  که به " معصومه نقاشیان" تغییر نام داده‌اند. دانش آموخته زبان انگلیسی از دانشگاه Ucsc کالیفرنیا در محل معاونت آموزشی با حضور مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، مدیر هماهنگی و جذب منابع پروژه، یکی از اساتید ناظر پروژه آقای دکتر رستم‌لو - برگزارگردید.

 در این نشست ابتدا خانم زهرا رسایی به تشریح روند ورود جهاد دانشگاهی به حوزه تولید بسته آموزشی زبان انگلیسی و فعالیت‌های صورت گرفته تا به حال و اقدامات پیش‌رو پرداخت و بعد از ایشان آقای دکتر رستم‌لو به مصاحبه تخصصی و ارزیابی توان علمی تخصصی خانم نقاشیان پرداختند.

در بخش پایانی این نشست مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه آموزش در جلسه حضور یافتند و از نزدیک در جریان روند ارزیابی قرار گرفتند.

در نهایت مقرر گردید ارزیابی تخصصی از سه نفر از افراد بومی معرفی شده دیگر هم در دستور کار قرار گیرد و بعد در نهایت در رویکردی قیاسی، یک نفر بعنوان ناظر چهارم انتخاب گردد.