یکصد و پنجاهمین نشست گروه تخصصي آموزشي زبان‌‌های خارجی معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي

یکصد و پنجاهمین نشست گروه تخصصي آموزشي زبان‌‌های خارجی معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي
کدخبر :4700
تاریخ : چهار شنبه 06 دي 1396
ساعت: 36 : 10 
 

یکصد و پنجاهمین نشست گروه تخصصي آموزشي زبان‌‌های خارجی معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي با حضور مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه آموزش، مدیر، دبير و اعضاي اين گروه ساعت:14:00 روز سه‌شنبه مورخ 96/10/05 در محل معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي تشكيل گرديد و پیرامون موضوعات و دوره‌های پیشنهادی ذیل بحث و بررسی شد.

در این جلسه پیرامون همسان‌سازی دوره‌های آموزشی مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان مذاکره شد و با تأکید بر ایجاد زیرساخت‌ها، ایجاد کمیته خاص برنامه‌ریزی و نظارت، روش تدریس مناسب، فازبندی و بررسی‌های مقدماتی دیگر، به تصویب رسید و قرار شد زمینه اجرایی آن از ترم بهار فراهم آید. در ادامه جلسه پیرامون موضوع‌ها و دوره‌های زیر بحث و بررسی گردید.

1- بررسی دوره آموزشی "نمایش‌نامه انگلیسی" ارسالی از سازمان  تهران

2- بررسی دوره‌ آموزشی"تربیت مدرس آیلتس" ارسالی از واحد خراسان جنوبی

3- بررسی تخفیفات و استرداد شهریه دوره‌‌های آموزشی زبان‌های خارجی- توسط خانم سعادت‌‌خواه

4- ارزیابی و یکسان‌سازی فرم مدرسان توسط سرپرستان در مراکز آموزشی، توسط آقای رحمانی با اخذ نظرات از تمامی اعضای گروه

5- بررسی فرم نمره فراگیران درگروه سنی کودکان و نوجوانان توسط هر یک از اعضای گروه تهیه و برای جلسه آتی ارائه شود

6- بررسی منبع آموزشی گروه سنی نوجوانان

- دوره‌ آموزشی "نمایش‌نامه انگلیسی" ارسالی از سازمان جهاد دانشگاهی تهران به تصویب رسید.