شانزدهمین جلسه هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی تشکیل شد

شانزدهمین جلسه هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی تشکیل شد
کدخبر :4718
تاریخ : دوشنبه 14 اسفند 1396
ساعت: 43 : 13 
 

آخرین جلسه هیات اجرایی جذب درسال جاری در روز یکشنبه 13 اسفند ماه به ریاست رییس این نهاد در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.

دکتر سید سعید هاشمی دبیر هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی در خصوص مصوبات این جلسه تصریح نمود: در این جلسه 12 پرونده ورود به رسته هیات علمی پیمانی از واحدهای سازمانی مختلف این نهاد بررسی وبه تصویب رسید.