ورود کاربران


نشست هماهنگی پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مجری دوره‌های دکترای پژوهش محور برگزار گردید.

نشست هماهنگی پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مجری دوره‌های دکترای پژوهش محور برگزار گردید.

تاریخ : چهار شنبه 27 بهمن 1395
ساعت: 25 : 16   بازدید کنندگان : 759 بازدید
  نسخه چاپی

نشست هماهنگی پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های مجری دوره‌های دکترای پژوهش محور برگزار گردید.

جلسه بررسی آسیب‌ها و نقاط قوت و ضعف دوره‌های دکترای پژوهش محور جهاد دانشگاهی با حضور معاون آموزشی و مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه آموزش و مدیر مربوطه در محل معاونت آموزشی برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا آقای دکتر کلانتری مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه آموزش به ارائه گزارش مختصری از دوره‌های دکترای پژوهش محور پرداخت و گفت از 154 دانشجوی دکترای پژوهش محور 20 دانشجو دفاع نموده‌اند. که تا پایان سال جاری 10 نفر دیگر دفاع خواهند نمود. وی افزود این دانشجویان 81  پروژه کارفرمایی و 17 پروژه مصوب دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی را در دست اجرا دارند و تاکنون بیش از 100 مقاله ISI و علمی پژوهشی از نتایج کار خود به چاپ رسانده‌اند، مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه آموزش گفت برای سال آینده یک پژوهشگاه و 6 پژوهشکده با ظرفیت 54 دانشجو تقاضای دکترای پژوهش محور نموده‌اند که روند اجرای آن با وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در دست پیگیری است در ادامه جلسه هر یک از معاونان پژوهشی آموزشی پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و ضمن تاکید بر اهمیت اجرای دوره‌های دکترای پژوهش محور برای جهاد دانشگاهی در تربیت دانشجویان بعنوان پژوهشگر و محقیقن طرح‌های پژوهشی کاربردی، اعم از تقویت توان علمی اعضای هیات علمی ، رشد و ترقی پژوهشکده‌های مجری ، اعتبار بخشی بیشتر به پژوهشکده‌های مجری، ارتقاء جایگاه پژوهشکده‌ها و ... بر لزوم همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی  در حل مسائل و موانع پیش روی پژوهشکده‌ها جهت توسعه دوره‌های مذکور تاکید نمودند .

در پایان آقای دکتر هاشمی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی به جمع‌بندی موضوعات جلسه پرداخت و گفت: ما با اهتمام هر چه بیشتر این موضوع را از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری پیگیر خواهیم شد. و با نظر رئیس محترم جهاد دانشگاهی و برگزاری جلسه با معاون محترم پژوهش و فنآوری در هفته آینده مسائل و مشکلات را بیشتر بررسی نموده و راه‌ حل‌های لازم را ارائه خواهیم نمود.


امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)