ورود کاربران


نشست هماهنگی و بررسی روند پیشرفت پروژه تولید منابع اموزشی زبان انگلیسی

نشست هماهنگی و بررسی روند پیشرفت پروژه تولید منابع اموزشی زبان انگلیسی

تاریخ : دوشنبه 02 اسفند 1395
ساعت: 51 : 15   بازدید کنندگان : 698 بازدید
  نسخه چاپی

نشست هماهنگی و بررسی روند پیشرفت پروژه تولید منابع آموزشی زبان انگلیسی

نشست هماهنگی  با حضور معاون محترم آموزشی جهاد دانشگاهی، مدیر اداره نظارت و ارزیابی آموزشی و رییس و معاون آموزشی  جهاد دانشگاهی واحد قزوین در محل ستاد معاونت آاموزشی جهاد دانشگاهی برگزار گردید.

در این نشست که دکتر هاشمی، زهرا رسایی، محمد حسین فایزی و آقای پیله‌چی حضور داشتند بررسی از روند پیشرفت پروژهEight  انجام و برنامه‌های آتی جهت تولید نهایی محصول مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر گردید جهت تحویل نهایی دو بسته آموزشی تا پایان سال 95 قرارداد مشخص فی مابین ستاد مرکزی معاونت آموزشی  و جهاد دانشگاهی واحد قزوین منعقد گردیده و به امضا طرفین برسد. 


امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)