ورود کاربران


ارزیابی تخصصی جهت پروژه Eight

ارزیابی تخصصی جهت پروژه Eight

تاریخ : شنبه 26 فروردين 1396
ساعت: 21 : 10   بازدید کنندگان : 345 بازدید
  نسخه چاپی

ارزیابی تخصصی جهت پروژه Eight

بدنبال ضرورت حضور حداقل یک استاد زبان انگلیسی آمریکایی الاصل بعنوان ناظر در پروژه تولید منابع زبان انگلیسی، معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد قم ضمن هماهنگی با دو نفر Native زمینه حضور مسئولان مربوطه و مصاحبه و ارزیابی تخصصی را فراهم نمود.

در این راستا مدیر هماهنگی و جذب منابع پروژه خانم رسایی - به همراه یکی از اساتید ناظر  - جناب دکتر رستم لو - در این جلسه حاضر و ضمن گفتگوی تخصصی با دو فرد معرفی شده به ارزیابی سطح علمی و تجربه اجرایی ایشان پرداختند.

قابل ذکر است جلسات ارزیابی تخصصی مذکور در سال گذشته نیز با  سه نفر Native دیگر صورت گرفته بود و بزودی اساتید ناظر طی جلسه‌ای مشورتی، فرد انتخابی مورد نظر را  از میان افراد مصاحبه شده انتخاب و جهت شروع فعالیت به پروژه  اقدامات لازم معمول می‌گردد


امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)