ورود کاربران


ایجاد کار گروه‌های تخصصی در گروه تخصصی- آموزش علوم انسانی

ایجاد کار گروه‌های تخصصی در گروه تخصصی- آموزش علوم انسانی

تاریخ : چهار شنبه 24 آبان 1396
ساعت: 10 : 17   بازدید کنندگان : 314 بازدید
  نسخه چاپی

با حضور اعضای گروه تخصصی آموزش علوم انسانی در روز یکشنبه 21 آذر ماه جلسه این گروه برگزار شد. در ابتدای این جلسه ضمن موافقت با ایجاد کار گروه‌های تخصصی: مدیریت - اقتصاد و حسابداری - علوم تربیتی و روانشناسی -  حقوق و علوم سیاسی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری در گروه علوم انسانی مقرر شد تا جهت تسریع در ارزیابی دوره‌های ارسالی از واحدها، بانک اطلاعاتی از صاحبنظران جهاد دانشگاهی به تفکیک حوزه‌ها در فهرست کتاب سرفصل‌های آموزشی تخصصی علوم انسانی شکل گیرد.

در ادامه جلسه درخواست واحد یزد مبنی بر "کارگاه آموزشی عملی حسابداری" مطرح و با انجام اصلاحاتی مطابق نظر کار گروه تخصصی مربوط تصویب شد.

بعد از آن دوره آموزشی"تربیت جامع پژوهشگر" ارسالی از واحد کرمانشاه مطرح شد که مقرر گردید دوره مجددا ارزیابی شود  و در ارزیابی از تجربه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی نیز استفاده شود و همچنین دوره‌های آموزشی" اقتصاد مقاومتی" ، " تربیت مدرس ابتدائی" و "مدیریت راهبردی کسب و کارهای آموزشی Mini MBA " ارزیابی شوند.


امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)