ورود کاربران


دكتراي پژوهش محور اجرا مي شود

دكتراي پژوهش محور اجرا مي شود

تاریخ : دوشنبه 14 اسفند 1396
ساعت: 31 : 16   بازدید کنندگان : 967 بازدید
  نسخه چاپی

در تاريخ 96/12/14 طي جلسه اي كه با حضور آقايان دكتر سيد سعيد هاشمي معاون آموزشي جهاددانشگاهي ، دكتر حسين كلانتري مدير كل برنامه ريزي و توسعه آموزش، دكتر تاروردي سرپرست پژوهشكده توسعه تكنولوژي، دكتر سجادي فر معاون آموزشي دانشگاه علم و فرهنگ و آقاي دكتر مولايي مدير كل  دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات وفنآوري  در محل وزارت علوم برگزارگرديد قرار شد از سال آينده  دكتراي پژوهش محور با روند زير در جهاددانشگاهي اجرا شود.

1-    دوره هاي مورد درخواست پژوهشگاهها و پژوهشكده هاي جهاددانشگاهي در صورتيكه آن كد رشته در دانشگاه علم و فرهنگ وجود داشته باشد طي تفاهم نامه اي  با آن دانشگاه اجرا خواهد شد.

2-    كد رشته هايي كه در دانشگاه علم وفرهنگ موجود نيست، پژوهشگاهها و پژوهشكده هاي جهاددانشگاهي به شرط انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه مركز استان مي توانند اجرا نمايند. البته تقاضاي كد رشته محل بايداز طريق دانشگاه باشد.

اين مطالب را آقاي دكتر كلانتري اعلام كرد و گفت ما آمادگي لازم جهت گسترش آموزش عالي در جهاددانشگاهي را داريم.امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)