ورود کاربران

اخذ مجوز برگزاري آزمون بين المللي تافل
اخذ مجوز برگزاري آزمون بين المللي تافل

اخذ مجوز برگزاري آزمون بين المللي تافل

تاریخ : دوشنبه 21 خرداد 1397
ساعت: 27 : 9   بازدید کنندگان : 326 بازدید
  نسخه چاپی

مدير كل برنامه ريزي و توسعه آموزش جهاددانشگاهي گفت طي 3 سال گذشته و پيگيري هاي لازم از دفتر امور آزمون هاي سازمان سنجش و آموزش كشور جهت برگزاري آزمون تافل بعمل آمده، كه طي جلسات مختلف قرار شد براي 8 واحد جهاددانشگاهي مجوز برگزاري آزمون صادر شود. با توجه به اينكه در اغلب استان ها، دانشگاه ها و موسسات آموزشي مجوزلازم اخذ نموده اند. در مجموع قرار شد جهت برگزاري آزمون تافل در سه استان خراسان رضوي، قم و آذربايجان غربي مجوز لازم صادر نمايند.

آقاي دكتر حسين كلانتري در اين زمينه افزود  طبق هماهنگي قبلي نماينده سازمان سنجش ازامكانات و تجهيزات واحد قم در تاريخ 97/02/25 بازيد بعمل آوردند و از امكانات وتجهيزات واحدهاي استان خراسان رضوي و آذربايجان غربي نيز با حضور نماينده سازمان سنجش بازديد بعمل خواهد آمد.

آقاي دكتر كلانتري گفت هر چند بيش از 20 سال است كه دوره هاي آمادگي آزمون تافل در جهاددانشگاهي برگزار مي شود،  ولي براي اولين بار است كه مجوز آزمون بين المللي تافل براي جهاددانشگاهي صادر مي شود.

 امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)