ورود کاربران

هفدهمین جلسه هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی تشکیل شد.
هفدهمین جلسه هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی تشکیل شد

هفدهمین جلسه هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی تشکیل شد

تاریخ : دوشنبه 11 تير 1397
ساعت: 25 : 16   بازدید کنندگان : 341 بازدید
  نسخه چاپی

هفدهمین جلسه هیات اجرایی جذب در تاریخ97/4/9 تشکیل و در این جلسه موارد ذیل به تصویب رسید.

1- موافقت با جذب هیات علمی پیمانی8 نفر از متقاضیان.

2- موافقت با صدور احکام پیمانی مشروطه یکساله برای متقاضیانی که پرونده آنان در هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی به تصویب رسیده و در انتظار مجوز هیات مرکزی جذب می‌باشند.امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)