ورود کاربران


برگزاری سمپوزیوم علمی کرایوبیولوژی و بیوبانک:

برگزاری سمپوزیوم علمی کرایوبیولوژی و بیوبانک:

تاریخ : يكشنبه 12 اسفند 1397
ساعت: 42 : 13   بازدید کنندگان : 122 بازدید
  نسخه چاپی

برگزاریسمپوزیوم علمی کرایوبیولوژی و بیوبانک:

سومینسمپوزیوم علمی کرایوبیولوژی و بیوبانک با شرکت بیش از 170 نفر از دانشجویان و فارغالتحصیلان رشته های زیست شناسی، علوم پایه، علوم تشریح، فیزیولوژی، بیولوژی تولیدمثل، سلولی و مولکولی در روز چهارشنبه 8 اسفند 1397در سالن همایشهای پژوهشگاه رویان با همکاری انجمن جهانی کرایوبیولوژی برگزارگردید.

برنامهبا پذیرش و ثبت نام مراجعین آغاز و در ساعت8:30 صبح با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید،پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و خوش آمد گویی سرکار خانم دکتر بیتا ابراهیمیدبیرعلمی سمپوزیوم افتتاح گردید.

درادامه جناب آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی ریاست محترم پژوهشگاه رویان در مورد اهمیتعلم کرایوبیولوژی در دنیا سخنرانی نمودند.

محورهایعلمی مورد بحث در این سمپوزیوم عبارتند از:

                    مبانی کرایوبیولوژی

                    متدولوژی انجماد

                    کاربردهایکرایوبیولوژی

                    بیوبانک هایانسانی و حیوانی 

 در این سمپوزیوم 12 نفر از اعضاء هیئت علمیدانشگاههای تهران، تربیت مدرس و سایر مراکز سخنرانیهای خود را براین اساس ارائهنمودند.

سخنرانیDr. Luciano Dini توسطآقای دکتر مباشری عضو انستیتو بیوشیمی و بیوفیزیک (IBB) و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ارائهگردید.

سمپوزیومدر ساعت 16:45 با معرفی 3 نفر به عنوان برگزیدگان پایان نامه برتر دانشجویی، 2 نفردر مقطع دکتری و 1 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ارائه گواهی به شرکت کنندگان به پایانرسید.

لازمبه ذکر است 4 کارگاه جنب سمپوزیوم کرایوبیولوژی بدین شرح برگزار گردید:

-1 کارگاه انجماد تخمك و جنين با شرکت 6 نفر

-2کارگاه تكنيك هاي انجماد و ارزيابي پارامترهاي اسپرم با شرکت9 نفر

3-كارگاه كشت و انجماد سلول با شرکت 10 نفر

4 -كارگاه بيوانفورماتيك، آناليز داده هاي مايكرواريو تفسير بيان ژن با شرکت 15 نفر


امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)