ورود کاربران


بیستمین جلسه هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی تشکیل شد

بیستمین جلسه هیات اجرایی جذب جهاددانشگاهی تشکیل شد

تاریخ : يكشنبه 19 اسفند 1397
ساعت: 37 : 11   بازدید کنندگان : 154 بازدید
  نسخه چاپی

بیستمین جلسه هیات اجرایی جذبجهاددانشگاهی تشکیل شد

 

بیستمین جلسه هیات اجرایی جذب بهریاست رییس این نهاد هیجدهم اسفند 97 در حوزه ریاست دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.

شایان ذکر است در این جلسه 8پرونده ورود به رسته هیات علمی پیمانی و 2 پرونده تبدیل وضعیت استخدامی از رسمیآزمایشی به رسمی قطعی از واحدهای سازمانی مختلف این نهاد بررسی و به تصویب رسید.

شایان ذکر است 2 پرونده ورود به رسته هیات علمی پیمانی از پژوهشکده میکرو الکترونیک نیز که احراز صلاحیت عمومی آنان توسط هیات مرکزی جذب وزارت علوم به این نهاد تفویض شده است نیز مورد بررسی وتایید قرار گرفت.


امکانات خبر - ارسال برای دوستان - نظرات
(Show Details...)